Fort Knox Fix

Фиксирана стойка

Фиксирано механично решение за охрана и зареждане на смартфони

Leave a Comment